Regulamin konkursu „Wpadaj.pl”

Regulamin konkursu „Wpadaj.pl” § 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (zwani dalej „Uczestnikiem”). Warunkiem wzięcia udziału jest: wykonanie konkursowego zadania opisanego w artykule na stronie portalu Katowice24; wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu; poprzez…